Operational Lease

Bij operational lease staat de apparatuur niet op de balans, hierdoor behoud je een goede balansverhouding. De leasemaatschappij blijft juridisch - en economisch eigenaar en aan het einde besluit je of je de apparatuur aankoopt of teruggeeft aan de leasemaatschappij. Doordat je het aankoopbedrag niet in één keer hoeft te betalen, is er meer geld beschikbaar voor andere organisatie-activiteiten. Als klant los je het investeringsbedrag tijdens een bepaalde periode in gelijke termijnen af.

Je kunt Operational Lease het beste vergelijken met een huurovereenkomst, hierbij ga je immers ook een overeenkomst aan om voor een vooraf vastgesteld bedrag gebruik te maken van een goed. Je kunt het maandelijks te betalen bedrag verlagen verlagen door een aanbetaling te doen of door de restsom, die je aan het einde van de lease overeenkomst in één keer afbetaalt (aflossingsvrij gedeelte), te verhogen.

Financial Lease biedt meer fiscale voordelen en is hierdoor in vrijwel de meeste gevallen een betere keuze dan Operational Lease. Er zijn echter situaties waarin Operational Lease wel degelijk voordelen biedt. Een goed voorbeeld is wanneer je apparatuur nodig hebt voor een groot project staat waarvan de tijdsspannen vaststaat. Met Operational Lease kun je de kosten van het leasen van de benodigde apparatuur direct doorberekenen aan je opdrachtgever. Overleg met je eigen boekhouder kan hier meer duidelijk in verschaffen.

Voorbeeld*
  • Je staat voor de aanschaf van apparatuur met een waarde van €5000,00. Operational Lease kost dan €159,64 per maand bij een looptijd van 36 maanden. Effectief betaal je dan €5747,00 met een slottermijn van €375,00. Na afloop kun je een bedrag overeenkomen waarvoor je de apparatuur kunt kopen.

* Het voorbeeld is indicatief, de werkelijkheid is afhankelijk van het actuele rentetarief.

De voordelen van Operational lease:

  • de apparatuur staat niet op je balans
  • geen risico van waardevermindering
  • betere balansverhoudingen mogelijk
  • vrije keuze in looptijd
  • vaste rente en vaste kosten gedurende de looptijd
  • laag maandbedrag, dus meer ruimte voor investeringen of behouden van een buffer

Bereken uw kosten


De droge uitleg van alle termen met als bron Wikipedia / Belastingdienst / Deloitte

Operationele leasing is een leasevorm waarbij de kredietverstrekker of lessor een deel van de economische eigendom behoudt door zelf in te staan voor het onderhoud van het voorwerp. Hiermee vermijdt de lessor het risico dat deze wel heeft bij financiële leasing. Daarbij kan een meer dan normale waardevermindering van het voorwerp optreden door gebrek aan onderhoud door de kredietnemer of lessee. De lessee krijgt het genot van het goed en het risico ligt nu aan zijn kant: een vermindering van het genoten voordeel door gebrek aan zorgen van de lessor. Dit is de meest traditionele vorm van leasing en lijkt op huur.

De looptijd bij operationele leasing is kort vergeleken met de economische levensduur. Daardoor is de opbrengst van de huurgelden kleiner dan het investeringsbedrag. Dat betekent dat het economisch risico na afloop van de lease voor de lessor is. Het risico wordt daarmee gedeeld tussen de lessor en lessee, wat gunstig is voor de laatste.


Disclaimer: Alle prijzen en informatie op deze pagina zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. 07-11-2014