Financial Lease

Financial lease is een leasevorm waarbij je als fotograaf of bedrijf de apparatuur op de balans mag activeren en afschrijven. Dit heeft als voordeel dat je dezelfde rechten hebt als in de situatie waarin je koper bent. Bovendien ben je zeker vanwege de vaste rente en vaste kosten gedurende de gehele looptijd. Bij deze leasevorm kun je maximaal 100% financieren maar kun je ook het maandbedrag verlagen door een aanbetaling of een restsom die je in 1 keer afbetaalt aan het einde (aflossingsvrij gedeelte).

Financial lease is tevens mogelijk bij aanschaf van tweedehands apparatuur!

Voorbeeld

Je investeert in apparatuur ter waarde van €5000,-

 • Maandbedrag bij een overeenkomst van 12 maanden - €439,95
  Maandbedrag bij een overeenkomst van 24 maanden - €230,49
  Maandbedrag bij een overeenkomst van 36 maanden - €161,10
  Maandbedrag bij een overeenkomst van 48 maanden - €126,57
  Maandbedrag bij een overeenkomst van 60 maanden - €105,99

De voordelen van Financial lease:
 • je bent direct economisch eigenaar, dus 28% investeringsaftrek
 • je hebt recht op 20% afschrijving per jaar ten laste van de winst
 • het rentedeel is aftrekbaar voor belastingen = circa 42% voordeel
 • laag maandbedrag, dus meer ruimte voor investeringen of behouden van een buffer
 • vrije keuze in aanbetaling, looptijd en restsom
 • inruil bestaande apparatuur blijft mogelijk en kan gebruikt worden als aanbetaling
 • vaste rente en vaste kosten gedurende de gehele looptijd
 • privacybehoud, uitsluitend inkomensgegevens naar de lease maatschappij

Bereken uw kosten


De droge uitleg van alle termen met als bron Wikipedia / Belastingdienst / Deloitte

Financiële lease, ofwel on-balance lease, is een leasevorm waarbij uw onderneming het object op de balans mag activeren en afschrijven ( economisch eigenaar ). De leasemaatschappij blijft juridisch eigenaar. Dat heeft als voordeel dat u dezelfde rechten hebt als in de situatie waar u koper bent van een object. Bovendien kunt u eenvoudig calculeren vanwege de vaste rente en vaste kosten. Bij deze leasevorm kunt u maximaal 100% financieren. Na betaling van alle termijnen verkrijgt uw onderneming na het voldoen van een symbolische koopoptie het juridisch eigendom van het object.

In de praktijk betekent dit dat de je economisch eigenaar bent. Omdat het een financiering betreft wordt het uiteraard ook gezien als vreemd vermogen binnen uw onderneming, en heeft het invloed op uw solvabiliteit. Uw liquiditeit blijft op peil doordat de investering uitbesteedt wordt. Het risico op de restwaarde komt bij financial lease voor rekening van de bezitter. Bij fotoapparatuur en studio's is dit natuurlijk geen probleem, de apparatuur functioneert immers nog goed en is jou volledig eigendom.

Cameraland Zakelijk  

Maandbedrag

Het maandbedrag is opgebouwd uit een rentedeel en een aflossingsdeel. Deze worden annuïtair afgelost. in het begin van de looptijd is het rentedeel relatief hoog en aan het einde is het aflossingsdeel relatief hoog.

Slotsom

Voor sommige producten is het mogelijk een slottermijn in te bouwen. Een slottermijn is een eindbetaling aan de bank/maatschappij waarmee het object direct wordt overgenomen. Dit wordt bij veel overeenkomsten gebruikt als verlaging van de maandtermijn, de slottermijn wordt immers middels de vaststaande maandtermijn niet ingelost waardoor deze automatisch lager zal uitvallen dan zonder slottermijn. In het maandbedrag is de slottermijn dus een aflossingsvrij deel, waar alleen gedurende de looptijd rente over betaald wordt.

Aanbetaling

Ook is het mogelijk om een aanbetaling te verrichten. Hiermee wordt het totaal te financieren bedrag verlaagd en valt het te betalen maandbedrag ook dus ook lager uit. De acceptatie wordt hiermee vaak versoepeld omdat de lessor over een lager bedrag dan de actuele economische waarde een financieel risico loopt. Vaak is de BTW niet mee te financieren omdat voor veel ondernemingen deze weer direct is terug te vorderen.

Looptijd

De looptijd bij financiële leasing is doorgaans gelijk aan de economische levensduur. Daarom is het toegestaan de investering te boeken onder de vaste activa op de balans en volledig af te schrijven. Vaak kan ook een investeringsaftrek worden genoten. Het is een transparant product omdat vooraf reeds de totale kosten bekend zijn. Tussentijds worden de maandbedragen dan ook niet veranderd door mogelijke schommelingen van de rente tijdens de looptijd.

Slottermijn

Bij Financial Lease kunt u uw maandbedrag verlagen door te kiezen voor een eventuele slottermijn. Dit betekent dat u na de betaling van het laatste maandbedrag nog een restbedrag overhoudt. Dit bedrag betaalt u binnen een maand na de laatste leasemaand aan ons terug. Over de slottermijn betaalt u tijdens de looptijd geen aflossing. De hoogte van de slottermijn bepaalt u zelf.Disclaimer: Alle prijzen en informatie op deze pagina zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. 07-11-2014