Retourneren / Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Toch merken wij bij Cameraland.nl dat er verwarring kan ontstaan over de rechten die jij als consument hebt. Hieronder geven wij je daarom een uitleg van het herroepingsrecht.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 5. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 6. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 7. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de 14 kalenderdagen bedenktijd heb je als consument het recht om je bestelling te beoordelen en te proberen zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat je het geleverde product ook zal mogen uitpakken en bekijken. Zolang echter nog niet besloten hebt om het product te houden, mag je het product niet gebruiken!

Voorbeeld

 • Een camera mag men uitpakken, bekijken en er een paar testfoto’s mee maken, maar men mag de camera niet meenemen op vakantie om de camera uitgebreid uit te proberen.
 • Een cameratas mag men even dragen, maar men mag de tas niet helemaal inrichten en er een dag mee op stap gaan.

Kortom, je mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Heb je het product verder dan noodzakelijk gebruikt, dan kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht.

Gebruik maken van je herroepingsrecht

Wil je gebruikmaken van je herroepingsrecht dan doe je dat door het sturen van een verklaring gericht aan de verkoper binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen. Je hebt na deze melding dan nog eens 14 kalenderdagen de tijd om het product ook daadwerkelijk te retourneren.

Kosten in geval van herroeping

Bij het retour sturen van een aankoop waar u niet tevreden over bent, dient u als afzender zelf de verzendkosten te betalen. Indien wij u een defect product hebben geleverd, zullen wij deze kosten voor onze rekening nemen middels een creditering na ontvangst van het product.

Geen recht op retour bij verzegelde software en geassembleerde producten

Software die je bij ons aanschaft, wordt geleverd in een verzegelde verpakking. Zodra je de verzegeling hiervan doorbreekt, vervalt je recht op retour. Mocht je de software vooraf willen proberen, kijk dan eerst op de website van de fabrikant. Zij hebben daar vrijwel altijd een probeerversie beschikbaar. Voor speciaal voor jou geassembleerde producten geldt ook dat het recht op retour komt te vervallen. Uiteraard kun je altijd contact met ons opnemen indien je hier vragen over hebt.

Uitzondering diensten

Consumenten hebben geen recht op herroeping bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht op herroeping zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen.

Product en verpakking in oorspronkelijke staat

Indien je een product bestelt, maar je bent er niet zeker van dat je het product wilt houden, raden wij je aan voorzichtig om te gaan met het product en de verpakking. Indien je namelijk wel gebruik maakt van je herroepingsrecht, dien je, zo veel als redelijkerwijs mogelijk, het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Klantenservice

Mocht je vragen hebben over het herroepingsrecht, dan kun je jouw stellen via een mail naar info@cameraland.nl of bel naar 088 5150100.

Retourformulier

Om direct een product aan te melden voor retour of omruiling, kun je gebruik maken van het meegeleverde retourformulier. Deze kun je ook hier downloaden.

Retouradres

Cameraland t.a.v. Retouren
Judith Leysterstraat 193
1816 JX Alkmaar, Nederland