Gratis verzending in de Benelux
Op werkdagen voor 23:59 besteld, morgen in huis
Verzendoptie Levertijd
Thuisbezorgd: Volgende werkdag overdag Morgen (volgende werkdag) in de ochtend of middag.
Thuisbezorgd: Overmorgen overdag Overmorgen (2 werkdagen) in de ochtend of middag.
Thuisbezorgd: Vanavond tussen 18:00 en 22:00 Dezelfde avond nog bezorgd tussen 18:00 en 22:00 uur.
Thuisbezorgd: Morgenavond tussen 18:00 en 22:00 Morgen (volgende werkdag) tussen 18:00 en 22:00 uur.
Pakje gemak locatie 1 á 2 werkdagen
Afhalen in onze winkel in Alkmaar 1 tot 3 werkdagen
Groot materieel 2 tot 3 werkdagen
Cursus Wordt niet verzonden
Meer dan 10.000 producten!
Categorieën
Merken

Het product is binnen de garantietermijn defect

Uiteraard handelen wij dit graag voor u af. Indien er inderdaad sprake is van een defect dat valt onder de garantiebepalingen (dus geen waterschade, val- of stootschade) dan doen wij dit geheel kosteloos als het apparaat bij ons is aangekocht. Constateert de fabrikant een defect dat niet valt onder de garantie dan brengen wij u naast de reparatiekosten ook de behandel- en verzendkosten in rekening a € 36,00

Garantiebepalingen

 1. Als blijkt dat uw product niet goed functioneert, ook al hebt u het op de juiste wijze (en in overeenstemming met de schriftelijke gebruikers- en bedieningsaanwijzingen) gebruikt, binnen de termijn van het Cameraland Zekerheidsplan, wordt dit product kosteloos gerepareerd of vervangen indien Cameraland dat raadzamer acht. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de klant het product, de aankoopbon en het Cameraland Zekerheidsplan garantiebewijs (emailprint) voor het einde van de garantieperiode overleggen bij Cameraland. De klant brengt het product geheel voor eigen risico naar Cameraland tenzij anders overeengekomen. Eventuele transport- of verzendkosten komen voor rekening van de klant.
 2. Er geldt geen eigen risico m.b.t. de reparatie aan produkten die onder het Cameraland Zekerheidsplan vallen.
 3. Deze garantie heeft geen betrekking op onderstaande situaties, waarvoor de klant ook tijdens de garantieperiode kosten in rekening worden gebracht:
  1. Defecten die het gevolg zijn van een onjuist gebruik (zoals een toepassing die niet wordt vermeld in de gebruikers- en bedieningsinstructies, enz.)
  2. Defecten die het gevolg zijn van reparaties, wijzigingen, schoonmaakwerkzaamheden enz. die zijn uitgevoerd door anderen dan door Cameraland aangewezen reparatiebedrijven.
  3. Defecten of schade die het gevolg zijn van transport, ongelukken, schokken enz. na aankoop van het product.
  4. Defecten of schade die het gevolg zijn van brand, aardbevingen, overstromingen, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en problemen met de stroomvoorziening.
  5. Defecten die het gevolg zijn van een onzorgvuldige of onjuiste opslag (zoals het bewaren van het product bij te hoge temperaturen of een te grote vochtigheid, of bij schadelijke stoffen enz.), onjuist onderhoud enz.
  6. Defecten die het gevolg zijn van slechte batterijen enz.
  7. Defecten die het gevolg zijn van zand, modder enz. dat in de behuizing van het product is gekomen.
  8. Wanneer het garantiebewijs = Aankoopbon + Cameraland Zekerheidsplan Emailprint niet wordt getoond bij het aanbieden van het product.
  9. Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in de aankoopdatum, klantnaam, produktnaam en/of het serienummer op het garantiecertificaat of emailprint.
  10. periodiek onderhoud en reparaties of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage.
 4. Deze garantie heeft uitsluitend betrekking op het bij het Cameraland Zekerheidsplan geregistreerde product; en geldt niet voor eventuele accessoires zoals de cameratas, draagriem, lenskap en batterijen.
 5. De aansprakelijkheid van Cameraland in het kader van het Cameraland Zekerheidsplan blijft beperkt tot het repareren of vervangen van het product. Cameraland accepteert geen aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, of ander leed van de klant voortvloeiend uit eventuele defecten van het product, en voor eventuele vertragingen bij de reparatie en/of gegevensverlies. Uiteraard blijven de wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen gewoon van kracht.

Opmerkingen met betrekking tot de geldigheid van de garantie binnen het Cameraland Zekerheidsplan.

Deze garantie geldt uitsluitend wanneer bij aanspraak op de garantie ingeleverd wordt:
 1. de originele aankoopbon
 2. de uitdraai van onze email uit het Cameraland Zekerheidsplan
 3. een kopie van bankafschrift waaruit de betaling van de verlengde garantie blijkt.
Cameraland behoudt zich het recht om de gratis reparatieservice te weigeren indien aan één van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, of niet de juiste of volledige informatie bevat en/of onleesbaar is en/of is veranderd. 2. Omdat een garantiebewijs (aankoopbon en emailprint) nooit opnieuw wordt verstrekt, is het belangrijk dat u dit certificaat op een veilige plaats bewaart.
Beperking van aansprakelijkheid
Cameraland geeft geen garanties, expliciet of impliciet, middels of met betrekking tot deze schriftelijke documentatie of software, en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor niet of niet-volledig ingevulde garantiebewijzen of aankoopbewijzen, voor de geschiktheid van het product voor een bepaald doel en/of voor eventuele indirecte of gevolgschade (waaronder gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van bedrijfsgegevens enz.) voortvloeiend uit het gebruik van deze schriftelijke documentatie of software. In landen waar het wettelijk niet mogelijk is om de aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten, geldt deze bepaling niet.
Het product is binnen de garantietermijn defect
Uiteraard handelen wij dit graag voor u af. Indien er inderdaad sprake is van een defect dat valt onder de garantiebepalingen (dus geen waterschade, val- of stootschade) dan doen wij dit geheel kosteloos als het apparaat bij ons is aangekocht. Constateert de fabrikant een defect dat niet valt onder de garantie dan brengen wij u naast de reparatiekosten ook de behandel- en verzendkosten in rekening a € 36,00. Het product is buiten de garantietermijn defect Ook als de garantie van uw product is verlopen kunnen wij u nog service bieden, dit is echter niet kosteloos. wij sturen uw product naar de betreffende reparatiediensten van de importeurs. De kosten die wij u naast de reparatiekosten in rekening brengen zijn € 36,00. U kunt zich deze kosten besparen door uw apparatuur zelf ter reparatie aan te bieden bij de diverse reparatiediensten.
loadingLoading...
Om je zo goed mogelijk te helpen maakt cameraland.nl gebruik van cookies Accepteren Weigeren
To Top